Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Тя показва, че скоростта на реали" от холандски превод

български

Тя показва, че скоростта на реализиране на вземания през последните две години се ускорява, времето на средствата, заети от други единици, се намалява и ефективността на управлението на дружеството CF е по-висока.

холандски

Het toont aan dat het tempo van de realisatie van vorderingen in de afgelopen twee jaar is versneld, de tijd van door andere entiteiten geleende middelen,de efficiëntie van het beheer van CF wordt verminderd en verbeterd.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод