Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Сървърът използва микопеи, което " от Английски език превод

български

Сървърът използва микопеи, което означава, че близостта на сървъра се контролира от сървъра.

Английски език

The server uses microscopes, which means the proximity of the server is controlled by the server.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод