Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Вземайки интелигентния централен " от Английски език превод

български

Вземайки интелигентния централен контролен компютър за ядрото и приемайки водещата в света вътрешна безжична технология, системата реализира контрол на достъпа, климатизация, отопление на пода и осветлениеВодонагревател, домашен театър, завеси, всякакви видове аларми, потребителите могат да направят всички домакински уреди с едно щракване.

Английски език

Taking the intelligent central control computer for the core and accepting the world's leading wireless technology, the system accomplishes access control, air conditioning, floor heating and lighting Water heater, home theater, curtains, all kinds of alarms, consumers can make all household appliances with one click.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод