Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Чрез голям брой примери можем да " от румънски превод

български

Чрез голям брой примери можем да обобщим характеристиките на представянето на деконструкцията в съвременния дизайн на женско облекло в шест аспекта: не облекло, замаяност, няма структура, няма център, недовършени, разрушителни и случайни.

румънски

Printr-un număr mare de exemple, putem rezuma caracteristicile prezentării deconstrucției în designul modern al îmbrăcămintei pentru femei în șase aspecte: fără îmbrăcăminte, amețeală, fără structură, fără centru, incomplet, distructiv şi aleatoriu.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод