Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Асептичната технология за размнож" от Английски език превод

български

Асептичната технология за размножаване на рязане се отнася до технология, която взема асептичния стволов сегмент с листни пъпки като експланти и използва меристематичната способност на клетките на растителната тъкан да индуцират цели растения. Чрез рязане и бързо размножаване се поддържат не само отличните характеристики на майчината линия, но и разширените растения могат да бъдат получени за кратко време, за да се постигне целта за бързо разпространение. Процесът на култивиране е прост, разсадъ

Английски език

Aseptic cutting multiplication technology refers to technology, which takes the aseptic stem segment with leaf buds as exponents and uses the meristematic ability of plant tissue cells to induce whole plants. By cutting and rapid breeding, not only the excellent characteristics of the mother line are maintained, but also expanded plants can be obtained in a short time to achieve the goal of rapid spread. The cultivation process is simple, seedlings

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод