Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Използването на отлични филми за " от Английски език превод

български

Използването на отлични филми за провеждане на филмово и телевизионно образование за ученици от основно и средно училище е необходимостта от укрепване на образованието на социалистическите основни ценности за учениците от основно и средно училище.

Английски език

The use of excellent films to conduct film and television education for primary and secondary school students is the need to strengthen the education of socialist core values for primary and secondary school students.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод