Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"На второ място, електромагнитният" от шведски превод

български

На второ място, електромагнитният въртящ момент се предава при условие, че се гарантира твърдостта и стабилността на механичната конструкция

шведски

För det andra överförs det elektromagnetiska vridmomentet under förutsättning att styvheten och stabiliteten hos den mekaniska konstruktionen säkerställs

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод