Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Нейната осъществимост се проверяв" от холандски превод

български

Нейната осъществимост се проверява чрез софтуерна симулация

холандски

De haalbaarheid ervan wordt gecontroleerd door middel van softwaresimulatie

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод