Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Статията избира данните на финанс" от холандски превод

български

Статията избира данните на финансовия панел на 20 китайски търговски банки от 2014 до 2020 г. и емпирично тества връзката между финансовото развитие и представянето на търговските банки чрез изграждане на модел за измерване на финансовото развитие и представянето на търговските банки.

холандски

Het artikel selecteert de financiële panelgegevens van 20-Chinese commerciële banken van 2014 tot 2020. en empirisch testen van de relatie tussen financiële ontwikkeling en de prestaties van commerciële banken door het bouwen van een model voor het meten van de financiële ontwikkeling en prestaties van commerciële banken.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод