Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Базирайки се на теорията за струк" от Английски език превод

български

Базирайки се на теорията за структурата на фонда, този документ взема инвестиции в Гренландия за обект на изследване,Този документ анализира функционирането и финансовото състояние на акционерната система в Гренландия през последните пет години и анализира съществуващите проблеми в структурата на акционерните фондове в Гренландия.

Английски език

Based on the theory of the structure of the fund, this document takes investment in Greenland as a subject of study, This document analyses the functioning and financial situation of the shareholding system in Greenland over the last five years and analyses the existing problems in the structure of the stock funds in Greenland.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод