Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Второ, как по-добре да прилагаме " от Английски език превод

български

Второ, как по-добре да прилагаме филмови и телевизионни ресурси в преподаването по история. Министерството на образованието на САЩ публикува националния стандарт за учебна програма по история, заявявайки, че преподаването по история трябва да се съсредоточи върху въвеждането на различни видове учебни ресурси, включително десетки архиви, филми и т.н. Пиагет и идеите за преподаване на други учени привличат голямо внимание във Великобритания в средата на миналия век и правят голям принос към историята на средното училище

Английски език

Secondly, how better to apply film and television resources in teaching history. The U.S. Department of Education published the national standard for the history curriculum, saying, that history teaching should focus on introducing different types of learning resources, including dozens of archives, films, etc. n. Piagette and the ideas of teaching other scientists attracted great attention in Britain in the middle of the last century and made a major contribution to the history of secondary school

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод