Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Прогнозирането на връзките също е" от румънски превод

български

Прогнозирането на връзките също е едно от важните изследвания в сложните мрежи

румънски

Prevederea conexiunilor este, de asemenea, unul dintre studiile importante în rețelele complexe

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод