Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Съединените щати въвеждат 10-годи" от Английски език превод

български

Съединените щати въвеждат 10-годишна задължителна образователна система, включваща шестгодишно основно училище, двугодишно средно училище и двугодишно средно училище.

Английски език

The United States has introduced a 10-year compulsory education system comprising a six-year primary school, a two-year secondary school and a two-year secondary school.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод