Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Обикновено се отнася до неправилн" от холандски превод

български

Обикновено се отнася до неправилно управление или причинено от външни фактори като действителните доходи на служителите.

холандски

Het verwijst meestal naar wanbeheer of veroorzaakt door externe factoren zoals het werkelijke inkomen van werknemers.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод